Żółkiewskiego 5/5

87-100 Toruń

8:00 - 16:00

Pon - Pt

Pracownicze programy kapitałowe

W dzisiejszych czasach każdy z nas szuka oszczędności. Dlatego zmieniamy dostawców energii, korzystamy z ekologicznych rozwiązań, czy odkładamy pieniądze na przyszłość. W tym ostatnim pomocne okazują się pracownicze programy kapitałowe. Obecnie mamy możliwość korzystania z dwóch rozwiązań. Jednym z najnowszych propozycji rządu są Pracownicze Plany Kapitałowe. Program ten zakłada odprowadzanie części wynagrodzenia na specjalny rachunek. Dzięki temu osoby pracujące będą mogły liczyć na wyższe świadczenia emerytalne. Objęci nim są wszyscy pracownicy między 18. a 55. rokiem życia. Jeśli ktoś nie chce z niego skorzystać, może wyrazić taką wolę. Na świadczenie to składa się zarówno pracownik, pracodawca, jak i państwo. Osoba zatrudniona odprowadza 2% z oskładkowanej części pensji, a pracodawca dorzuca kolejne 1,5%. Państwo, oprócz powitalnych 250 zł może co roku wpłacać na nasze konto 240 zł. Środki, które zgromadzimy na PPK będzie można wykorzystać po ukończeniu 60. roku życia.

Pracownicze plany emerytalne

Dobrowolną alternatywą dla pracowniczych programów kapitałowych są pracownicze plany emerytalne. Mają one znacznie dłuższą historię. Działają bowiem na podstawie przepisów z 20 kwietnia 2004 roku. Do tego programu mogą przystąpić osoby, które są zatrudnione w firmie nie krócej niż trzy miesiące. Pracownicze plany emerytalne są dostępne dla pracowników zatrudnionych zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy. Składki w ramach tego programu pokrywa w całości pracodawca. Jednorazowa składka nie może przekroczyć 7% wynagrodzenia pracownika. Zebrane na koncie środki można wypłacić na wniosek uczestnika po ukończeniu 60. roku życia. Istnieje też możliwość wypłaty po ukończeniu 55. roku życia, jeśli do wniosku zostanie dołączona decyzja o przyznaniu prawa do emerytury. Jeśli masz pytania dotyczące wprowadzenia tego typu rozwiązań do Twojej firmy, skontaktuj się ze mną. Pomogę Ci wdrożyć odpowiednie rozwiązania i zadbać o ich zgodność z obowiązującym prawem.

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij formularz