Żółkiewskiego 5/5

87-100 Toruń

8:00 - 16:00

Pon - Pt

Wypłata dywidendy

Prawo do zysku z działalności spółek kapitałowych określamy mianem dywidendy. Zasady ustalania ich wypłat reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Ich częstotliwość jest uzależniona od polityki danej spółki kapitałowej. Wypłata dywidendy odbywa się na dwa sposoby – jako środki pieniężne lub inne aktywa. O wysokości wypłacanego zysku w spółce z o.o. decyduje zgromadzenie wspólników, a w przypadku spółki akcyjnej – zgromadzenie akcjonariuszy. Wypłata zysku w spółce kapitałowej musi uwzględniać plany inwestycyjne firmy. Dla każdego akcjonariusza przewidziana jest taka sama wysokość dywidendy za jedną akcję. W kwestii wypłaty zysku warto też wiedzieć, czym różni się od siebie dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Pierwszy termin określa dzień, w którym ustalono prawo do otrzymania dywidendy. Drugi natomiast określa dzień wypłaty zysku. Do takiego świadczenia uprawniony jest każdy, kto w dniu dywidendy posiadał akcje spółki. Jeśli potrzebujesz doradztwa w tym zakresie, moja firma chętnie pomoże Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego

Warto wiedzieć, że dywidenda nie musi być wypłacana z zysku osiągniętego w danym roku obrotowym. Często są one bowiem gromadzone na kapitale zapasowym. Warunkiem jest jednak wykorzystanie go tylko w części, w której otworzono go z zysku. Dywidenda może także pochodzić z kapitałów rezerwowych. Wypłata dywidendy odbywa się najczęściej w połowie roku. Wynika to z faktu, że udaje się wówczas zamknąć rok obrotowy i zaplanować inwestycje na kolejne. Dzięki temu zarządowi łatwiej określić wartość akcji. Jeśli masz wątpliwości co do działań, skorzystaj z pomocy fachowego doradcy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jestem w stanie zaproponować rozwiązania, które zapewnią trafione inwestycje. Zadbam też o to, by wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem. Wspólnymi siłami uda nam się ustalić dobry kierunek dla rozwoju Twojej firmy. Pamiętaj, że czas to pieniądz i nie zwlekaj z podjęciem decyzji o działaniu. Skontaktuj się ze mną i wspólnie zaplanujmy inwestycje.

Alternatywne sposoby na wyprowadzenie zysku spółki do majątku prywatnego

Dywidenda jest jednym z najpowszechniejszych sposobów na wyprowadzenie zysku spółki do majątku prywatnego. Nie oznacza to jednak, że nie ma innych, korzystniejszych podatkowo wariantów. Jednym z nich jest chociażby „odwrócona dywidenda”. W uproszczeniu jest to świadczenie, które stanowi koszt dla spółki, a po stronie wspólnika jest dochodem przedmiotowo zwolnionym z podatku. Dzięki temu wypłata zysku zmniejsza podatek CIT i nie generuje podatku PIT. Przy układaniu planów związanych z wynagradzaniem osób funkcyjnych i właścicieli warto uwzględnić także wynagrodzenia funkcyjne oraz ryczałty. To wszystko, wraz ze znaną i dość powszechną spółką komandytową, daje strategię, która pozwala realizować wiele celów biznesowych przy maksymalnie niskich obciążeniach podatkowych i składkowych.

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij formularz